Služby

MĚKKÉ TECHNIKY

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

MOBILIZACE 

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.

KINEZIOTAPING

–  je metoda je založená na ovlivnění měkkých tkání (svalů a vaziva), pomocí kožního dráždění kineziotapem (pružná textilní páska).

Způsob nalepení tohoto tapu určuje jeho účinek a to snížení bolesti, podpora činnosti svalů při pohybu, korekce postavení kloubů, napětí svaloviny, snížení otoků atd.

Tape se využívá ve všech medicínských oborech, ale i ve sportu a dokonce i v rehabilitaci zvířat.

Lze využít jako prevenci, podporu výkonnosti, nebo jako podpůrný léčebný prostředek. 

 

Redcord® je snadno ovladatelný závěsný aparát, který se využívá ve:

 • Cvičení s vlastní vahou
 • Diagnostika funkčních poruch pohybového aparátu
 • Zvýšení svalové síly, rozsahu pohybu kloubů
 • Snížení bolesti
 • Předoperační a pooperační péče
 • Sekundární prevence
 • Ortopedické, neurologické, gynekologické, metabolické a další diagnózyRedcord-Active

stažený soubor

 

Elektro léčba + ultrazvuk

ElektroterapieKontaktní elektroterapie je využití elektrického proudu nebo elektrických impulzů k terapeutickým účelům.

 • Träbertovy proudy
  Nízkofrekvenční pulzní proudy s rychlým analgetickým účinkem.
  Indikace: chronické záněty kloubů, onemocnění pohybového aparátu, bolesti páteře

  IF proudy
  Interference dvou středněfrekvenčních proudů o rozdílné frekvenci, které se v cílové tkáni kříží. Ovlivňují prokrvení ve tkáni, zmenšují bolest.
  Indikace: akutní a chronické degenerativní onemocnění, artróza

  Ultrazvuk

Léčení ultrazvukem patří mezi nejvyhledávanější metody fyzikální terapie. Využívá mechanické vlnění, kterým lze ovlivňovat vrstvy tkáně do různé hloubky v závislosti na frekvenci vlnění. Má analgetický, svalově relaxační a spasmolytický účinek.
Indikace: zlepšení regenerace, hojení tkáně

Kombinovaná terapie
Terapie, při které dochází k propojování elektroterapie a mechanoterapie (ultrazvuk). Jde o nejefektivnější metodu na ošetření svalových spazmů a spoušťových bodů ve svalech – tzv. trigger pointů.

 

CVIČENÍ NA BALANČNÍCH PLOCHÁCH

labilní = nestabilní plocha se vychyluje tím více, čím je pacientům postoj nestabilnější

– ke cvičení se využívají labilní plochy s brzdným systémem – Posturomed , dále pak válcové a kulové úseče, balanční sandály, čočky, míče – velké fyziobally, overbally, minitrampolína

– cílem cvičení je dosažení koordinace všech svalových skupin, které nám zajišťují stabilitu stoje a balanci

– cvičení lze využít pro stabilitu kloubů (pooperační stavy, artrosy, apod.), zlepšení držení těla, popř. náprava vadného držení těla, zajištění správné funkce hlubokého stabilizačního systému (HSSP)

Indikace:

poúrazové a pooperační nestability kloubů a páteře, bolesti zad při svalové dysbalanci, stavy po totálních endoprotézách, vadné držení těla, chabé držení těla, hypermobilita páteře a kloubů, instabilita hlezenního a kolenního kloubu po úrazech a operacích hlavně zkřížených vazů kolene.

CVIČENÍ NA MÍČI

Hýbat se chce v dnešní době snad každý, avšak spousta lidí se potýká se zdravotními překážkami, které jim to neumožňují. Na věku, váze ani perfektním zdravotním stavu však nezáleží.

Cvičení na míči je velice oblíbené jak ve zdravotnických zařízeních, tak ve fitness centrech. Vzhledem k tomu, že velký míč je labilní plocha, připravujeme náš pohybový systém na nestabilní situace, při kterých hrozí, že naše svaly se nezapojí rychle a ve správném sledu a způsobíme si např. utržení svalů, vazů, vyvrknutí hlezna, kolena. Tím, že tyto situace budeme trénovat před tím než nastanou, předejdeme těmto obtížím, svaly zareagují rychleji a správně, jelikož tyto situace budou znát.

SM SYSTÉM

Kdo může cvičit

Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let – děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Co je SM systém

Metoda „SM systém“ neboli „Stabilizační a Mobilizační Systém“ se opírá o 30let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy.

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožnují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.

Zdraví za 10minut denně

Po zacvičení 12ti cviků SM systému za 10minut, uděláte regenerační, protahovací a zároveň posilovací zdravotní program pro Vaše tělo. Díky i jednoduchosti a nenáročnosti, lze provádět doma, na zahradě či u vody. Stačí si jen koupit elastické lano a můžete cvičit.

SM Systém video

REFLEXNÍ TERAPIE PLOSKY NOHOU

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Tato metoda vychází ze známé skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou zároveň nervová zakončení. Znamená to tedy, že na chodidlech jsou reflexní plošky všech orgánů lidského těla. Tyto reflexní plošky okamžitě reagují zvýšenou citlivostí na sebemenší poruchu funkce daného orgánu.

Pomocí této metody můžeme ovlivnit reflexní body na plosce nohy, které pozitivně působí na celé tělo. Obrazy všech orgánů, žláz a ostatních části těla, včetně páteře, kloubů a svalů, se promítají právě na plosku nohy. Technikou reflexního působení na příslušná místa na plosce nohy můžeme pozitivně ovlivnit veškeré procesy v těle.

Kontraindikace: zánětlivá a plísňová onemocnění kůže nohou, horečnatá onemocnění, onkologická onemocnění a těhotenství, transplantace orgánů.

Opatrnost je potřeba např. u srdečních onemocnění, zvýšenému krevnímu tlaku.

 

BAŇKOVÁNÍ 

Baňkování (vakuoterapie) je jedinečná účinná masážní a léčebná technika, při které dochází k velmi intenzivnímu prokrvení masírované části. Původ baňkování je připisován starověké Číně. Prostřednictvím baněk lze zmírnit či odstranit celulitidu, bolesti zad a kloubů, osvědčily se i při léčbě migrény, atd.

Princip baňkování

Na povrch kůže (v oblasti zad, podbřišku, lokte, kyčelního kloubu, kolen, chodidel nebo kotníku) se přikládají speciální baňky určené k baňkování, ve kterých je po přiložení vytvořen podtlak (vakuum). Poté je kůže a povrchová vrstva svalů vtažena dovnitř a držena v baňce.Při masážním (pohyblivém) baňkování se pracuje pouze s jednou baňkou, která je mírně přisáta na pokožku těla a masíruje se s ní ve směru toku lymfy. Při této masáži dochází k detoxikaci organismu, prokrvení řady tkání a maximální relaxaci. Zvláště pak ženy ocení odstranění celulitidy touto metodou v oblasti stehen, hýždí, paží nebo břicha.

Délka baňkování

Délka baňkování je individuální, pohybuje se mezi 20 – 45 minutami, doporučuje se provádět baňkování dvakrát až třikrát týdně. Obvykle již po první proceduře se dostavuje značný pocit úlevy. Nepříjemným doprovodným efektem baňkování je popraskání drobných cévek a vzniku podlitin, ale během 3 dnů dojde k jejich vymizení.

Kontraindikace

– infekce, horečka

– celkové tělesné vyčerpání

– popáleninami

– trombózami, křečovými žilami, gangrénami, otevřenými ranami

– těhotenství, menstruace

 

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které využívá fyzioterapeut ke stanovení své „fyzioterapeutické“ diagnózy a na základě toho potom k vytvoření terapeutického plánu.
Ke stanovení diagnózy musí vyšetřující ovládat anatomii, biomechaniku a kineziologii a porozumět také struktuře a chování různých tkání. Potřebné informace získává z aspekce, palpace a dalších částí klinického vyšetření.

Důležitou součástí každého takového vyšetření je odebrání anamnestických dat klienta. Anamnestický pohovor bývá obvykle zahájen dotazem na základní symptomy – projevy onemocnění, které klienta obtěžují. Ptáme se na jejich začátek, za jakých okolností se poprvé objevily. Nejprve se zajímáme o bolest – ta totiž nejčastěji klienta přivádí k odborníkovi. Důležitý je charakter bolesti a její závislost na pohybu a změně polohy. Posuzujeme také, zda je bolest konstantní či intermitentní, zda klienta budí a obtěžuje ve spánku, zda se mění během dne. Zajímá nás také zda je nějaká poloha, ve které se bolest zmírní.

Součástí anamnézy jsou dále dotazy na prodělané choroby, úrazy, operace a to i takové, které se současným problémem zdánlivě nesouvisí. Důležitou součástí anamnézy je dotaz na druh zaměstnání, zjištění v jakých polohách klient pracuje a jak dlouho, jak tráví volný čas. Ptáme se i na sportovní aktivitu klienta.

 

TERAPIE PLOCHONOŽÍ

Plochá noha je abnormálně snížená nebo úplně vymizelá podélná klenba nohy. Méně závažná forma ploché nohy v dětském věku je zpravidla nebolestivá a rodiče vyhledají fyzioterapeuta kvůli obavám z tvaru nohy a deformaci obuvi. U těžších případů je však mnohem větším problémem bolest. Nejčastějšími příznaky dětské ploché nohy jsou výrazné vybočení pat do X, velmi zřetelná chůze špičkami ven, velmi zřetelné vyosení kolínek do X a souměrné pozátěžové, nebo večerní bolesti na přední straně bérce.

Při vyšetření určím míru plochonoží a navrhnu cílenou terapii.

 

DORNOVA METODA PLUS

Dornova metoda je jemná manuální terapie, která navrací klouby a obratle do jejich původní polohy, a to za aktivní účasti klienta. Dochází při ní k uvolnění blokád a bolestí v problematických partiích – převážně okolo páteře, kyčelních kloubů, kolen, kotníků a ramen.

Léčí problémy se skoliózou, velmi úspěšně vyrovnává rozdílnou délku končetin a tím napravuje celkovou statiku těla. Odstraňuje bolesti spojené s nerovnostmi páteře, bolesti hlavy, mravenčení končetin, dochází ke zlepšení funkce vnitřních orgánů.

Tato metoda je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, kteří jsou schopni pohybu neboť během terapie je nutný aktivní přístup.

KONTRAINDIKACE

· osteoporóza
· endoprotéza (umělý kloub nebo obratel)
· artróza
· Bechtěrevovo onemocnění
· operace páteře
· revmatoidní artritida
· onkologická onemocnění